Welkom

Welkom op deze plek
waar innerlijk gewoel
en verwondering vorm
krijgen in pigment en taal.