Het ene literair platform roer.land werkt samen met het andere literair platform een twee powezie aan 1P2 UNLIMITED waartussen je ook een vers of twee van mijn hand vindt.


1P2 UNLIMITED wil een gedicht zonder einde zijn dat bestaat uit een aaneenschakeling van ‘een twee gedichten’. Disticha (puntgedichten van twee verzen) die voortborduren op elkaar en steeds verder uitdijen in ontelbare contrasten. Het concept is eenvoudig. 1P2 biedt een dichter een werktitel en openingsverzen aan. De dichter haakt erop in met twee vervolgverzen.

Bijdragen werden geleverd door: Leen Aerts, Annette Akkerman, Edward Hoornaert, Marie Meeusen, Leen Pil, Truus Roeygens, Ingrid Strobbe, Bert Struyvé, Wim Vandeleene, Steven Van Der Heyden, Tania Verhelst en mezelf.

Ik schreef enkele verzen voor Tweede adem IV.