Vereerd, dankbaar en vooral opgewonden was ik met de opname van mijn gedichtencyclus ‘Er is bereik’ in het aprilnummer 2019 van poëzietijdschrift Het Liegend Konijn. Twee maal per jaar stelt Jozef Deleu een bloemlezing samen van meer dan 180 Nederlandstalige ongepubliceerde gedichten.

Mark Coenen schreef in maart van datzelfde jaar in De Morgen het volgende: “Het Liegend Konijn is een mooi uitgegeven oase van dichterlijke kwaliteit met een uitgebreide selectie van nieuw werk van bekende schrijvers en neofieten. Poëzie is de wraak van de introverten. Gedichten lezen is een daad van verzet en verwondering (…). Poëzie is een dam tegen de steeds hoger wordende golfslag van het lelijke en het vulgaire.”

Het Liegend Konijn is tweemaal per jaar in de betere boekhandel te vinden.