Klimaatdichters is een snel groeiende beweging van Vlaamse en Nederlandse woordkunstenaars. Naar het voorbeeld van Poets for the Planet strijden ze met poëzie in al haar verschijningsvormen voor een klimaatvriendelijke wereld.

Ze, dat zijn natuurlyrici, dystopische dichters, milieuactivisten, permacultuurtuiniers, bosdichters, bezorgde grootouders, groene oproerkraaiers, klimaatspijbelaars, zenboeddhisten, biologen, vogelspotters, klimaatliteratuurwetenschappers, plattelandsdichters, natuurvoedingverkopers, ecofeministen, jeugddichters, dichters die voor jongeren dichten, voor een doelpubliek van eender welke leeftijd, … allerlei soorten dichters die aan de meest uiteenlopende projecten kunnen bijdragen.

Zelf dicht ik niet zo gauw over de natuur als wel met de natuur in al haar verschijningsvormen in mijn taal, in mijn beelden, in mijn gedichten. ​Omdat de mens natuur is en deze niet bezit.

Meer info over de Klimaatdichters op: www.klimaatdichters.org